Denne profil-annonce blev udarbejdet med henblik på at promovere og brande 2BM på det jyske marked indenfor HR og SuccessFactors. Annoncen udkom i Jyllandspostens tillæg Forretningssystemer ultimo september 2018 side 16-17.

Skal VITALkommunikation lave din annonce?

Annonce til JP-tillæg om SuccessFactors fra 2BM

Se annoncen i JP

Del gerne referencen