Sundhed & Omsorg blev oprettet i 2017. Det er Odder Kommunes leverandør af pleje- og omsorgsydelser, og Sundhed & Omsorg arbejder med træning, rehabilitering, plejeboliger, daghjem, korttidsafsnit, café, hjemmepleje, sygepleje og vikarkorps.

Efter at have brugt et år på at skabe en helt ny organisation ønskede ledelsen at dele resultatet af strategiarbejdet med såvel Kommunens ledelse som alle medarbejderne, der havde deltaget i arbejdet.

Resultatet af de fælles anstrengelser blev kommunikeret ud til medarbejderne med en folder indeholdende fire indstikskort. Hver kort beskriver et mål for det fremtidige arbejde. I bunden af kortet er der plads til medarbejderens egne notater og på bagsiden vises de hashtags, som beskrev målet. Selve folderen formidler Sundhed & Omsorgs vision og kerneopgaver samt organisering.

Skal VITALkommunikation også hjælpe dig med informationsmateriale?

Mockup af folder med indstik til Sundhed & Omsorg i Odder Kommune

Del gerne referencen