Kravet til dette logo var, at det tydeligt skal fremgå, hvad firmaet beskæftiger sig med. Derfor er taksering sat med en meget enkel font, der fanger blikket qua kontrasten mellem den hvide skrift og den brune baggrund.

Selve navnet er sat med en mere atypisk font. Fødderne symboliserer en velfunderet faglighed og fontens runde former signalerer imødekommenhed og venlighed.

VITALkommunikation har også lavet hjemmeside for Baatrup Taksering.

Skal VITALkommunikation hjælpe dig med et logo?

Logo til taksator

Del gerne referencen