Plakater

På faglige kongresser benytter forskere sig ofte af poster-præsentationer. Forskningsresultater bliver præsenteret på en plakat i A1-format.

Disse plakater er designet til en medicinsk kongres og præsenterer forskningsprojekter i hjertekirurgi på grise.

Skal vi også hjælpe dig med præsentationsmateriale?

Plakater til præsentation af medicinske forskningsresultater for hjerteklapkirurgi