Reklamegaver.online er en virksomhed, der sælger reklamegaver/artikler med tryk udelukkende via nettet. De adskiller sig fra konkurrenterne ved at tilbyde et all-inclusive-koncept, hvor alle omkostninger til tryk er inkluderet i prisen. Som internetvirksomhed er Google Ads en vigtig salskanal.

Projektet tog udgangspunkt i en grundig søgeordsanalyse for at udvælge de rigtige søgeord til en Ads-kampagne for muleposer med tryk. På baggrund af de udvalgte søgeord forfattede VITALkommunikation annoncetekster til Google Ads.

Reklamegaver.online har selv stået for den opfølgende optimering af kampagnen i Google.

Annoncetekster til Google Ads